آخرین اخبار : 

دستگاه ارتودنسی دیمون چگونه عمل می کند؟


در ارتودنسی دیمون (damon system ) یا self-ligating از همان مواد فلزی در براکت های معمول سابق استفاده می شود. با این تفاوت که در ارتودنسی دایمون به استفاده از کش های کوچک نیازی نیست و این به معنی تعداد مراجعات کمتر و کاهش اصطکاک بین دندان ها و براکت می باشد. براکت های ارتودنسی دیمون از فلز، براکت های شبیه ارتودنسی سرامیکی و یا از براکت های شفاف ساخته شده اند. این براکت ها از لحاظ اندازه مشابه براکت های فلزی می باشند اما با داشتن مزایای بیشتر، می توانند ظاهر زیباتری مخصوصا برای جوان ترها داشته باشند.

دستگاه ارتودنسی دیمون چگونه عمل می کند؟

در ارتودنسی دایمون از گیره های مخصوصی به جای کش استفاده می شود تا دندان ها را به محل صحیح خود هدایت کند. این گیره ها به کاهش میزان فشار وارد بر دندان ها کمک می کند و تعداد دفعات مورد نیاز برای تنظیم دستگاه ارتودنسی را کاهش می دهند چون نیازی به جایگزین کردن کش در ارتودنسی دایمون وجود ندارد.

ارتودنسی دیمون دو نوع است:

  • غیر فعال: در این براکت ها از وایرهای کوچک تری استفاده می شود که اصطکاک کمتری ایجاد می کند و به دندان اجازه می دهد که آزادانه تر حرکت کند. از براکت های غیر فعال اغلب در شروع درمان استفاده می شود تا به دندان ها برای حرکت به سمت محل صحیح کمک کند.
  • فعال: براکت های فعال از وایرهای خیلی ضخیم تری استفاده می شود که فشار بیشتری را به دندان ها وارد می کند و دندان ها را با نیروی شدیدتری به محل خود حرکت می دهد. مزایای ارتودنسی دیمون با اینست که براکت های فعال کنترل بیشتری برای کسب نتایج دائمی ایجاد می کنند.